Welkom op de website van onze schoolObs Emmaschool – Een wereldschool!
In de Steenwijkse wijk De Gagels zien we een weerspiegeling van het hedendaagse Nederland. Verschillende culturen en vertegenwoordigers van alle sociale klassen vinden hier een woonplek.
De school vindt het haar taak om haar leerlingen te laten ervaren dat ieder mens er toe doet. Wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt, iedereen heeft talenten die hem waardevol maken. Waardevol voor jezelf en voor de wereld om je heen.
Obs Emmaschool: ieder talent bekroond!
Om invulling te geven aan deze opdracht biedt de school naast vanzelfsprekend goed onderwijs (inspectie van het Onderwijs) de volgende vier peilers:
- Hallo Wereld
Hallo Wereld is een project waarbij de verschillende geestelijke  stromingen in ons land in hun  onderlinge samenhang worden aangeboden aan alle kinderen van de school, dus van 4 tot 12 jaar. Speciaal opgeleide leerkrachten geven ieder vanuit hun eigen achtergrond (Protestants-Christelijk, Humanistisch en Islamitisch), inzicht in wát mensen verbindt. Hierbij is dialoog het toverwoord en respect voor de ander het doel.

- Early Bird
De Emmaschool is een zgn. Early Bird-school. Dat wil zeggen dat de school gecertificeerd is om het vak Engels aan te bieden aan alle leerlingen, van 4 tot 12 jaar. De school is zich er van bewust dat Engels een wereldtaal is die toegang geeft  tot de wereld van nú en van de toekomst. Wij willen dat de kinderen zich wereldburger voelen en zich in hun ontplooiing  niet belemmerd weten door de taal.

- Een onderzoekende leerhouding
Het Nederlands onderwijs is zich in het algemeen onvoldoende bewust van het feit dat wij de kinderen van nu moeten opleiden voor beroepen van straks. Sommige beroepen zijn nu nog niet bekend, andere vakken van nu zullen straks zijn verdwenen.
De Emmaschool denkt hier een passend antwoord op te hebben gevonden. Wij willen onze leerlingen een leerhouding aanleren die vak-overstijgend is. Zaken als samenwerken, een zelf-onderzoekende houding en  eigenaarschap zijn hierbij belangrijke onderwerpen. De leerkrachten hebben zich daartoe bekwaamd in een manier van onderwijzen die meer coachend en begeleidend is. Zo probeert de Emmaschool haar leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen.

- De Vreedzame School
De Vreedzame School is een programma waarin de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen. De kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich samen verantwoordelijk voor elkaar én de gemeenschap en zij staan open voor verschillen tussen mensen.
De Vreedzame School  is de paraplu waaronder de Emmaschool invulling geeft aan haar opdracht:
 Kinderen laten ervaren dat ieder mens er toe doet. Wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt, iedereen heeft talenten die hem waardevol maken. Waardevol voor jezelf en de wereld om je heen.
Obs Emmaschool: Een wereldschool!

 

 

Uitnodiging 2e meespeelochtend: 

Beste ouders/verzorgers: Bereikt uw zoon/dochter in 2017 of 2018 de leeftijd van 4 jaar en bent u zich aan het oriënteren op een basisschool?

Op dinsdag 21 november mag uw zoon/dochter (weer) vrijblijvend een ochtend meespelen in de kleutergroep van de Emmaschool.

Ouders kunnen binnenlopen om kennis te maken met de leerkracht en directrice, terwijl de kinderen mee mogen doen in de klas. 

Mocht u aanstaande de 23ste verhinderd zijn, dan is een andere datum in overleg altijd mogelijk. Ook kinderen die al een keer meegespeeld hebben, zijn van harte welkom om nog een keer mee te komen spelen!